ładowanie strony
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Z kart historii

Z kart historii

Budynek, w którym obecnie mieści się przedszkole wybudowano w okresie przedwojennym.

 

I. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA:

1945/46 - adaptacja pomieszczeń budynku na „Dom Matki i Dziecka”.

1947 - utworzenie przy żłobku filii przedszkola

1948 - zorganizowanie przedszkola w budynku głównym, a świetlicy szkolnej w budynku bocznym (z zapleczem kuchennym w pomieszczeniach piwnicy).

Początek lat 60-tych – zaadaptowanie całego budynku na potrzeby przedszkola (przystosowanie sal, kuchni, łazienek). Rozpoczęcie pracy pod patronatem Zakładów Azotowych, jako Przedszkola nr 6 Zakładów Azotowych placówka działa do 31.12.1982r.

31.12.1982 – przekazanie przedszkola Urzędowi Miasta

 

II. HISTORIA PRZEDSZKOLA:

Dyrektorzy:

  • Zofia Kraska

  • Małgorzata Kałuża (do lutego 1959)

  • Teresa Bojar (1.02.1958 – 1 09.1984)

  • Halina Ciszewska (1.09.1984 – 1.09.2002)

  • mgr Justyna Ilnicka (1.09.2002 – do chwili obecnej)

 

NAUCZYCIELE ZASŁUŻENI:

  • Teresa Bojar – 25 lat na stanowisku dyrektora, miała duży udział w modernizacji budynku

  • Krystyna Pytel - nauczycielka, która przepracowała 35 lat w tej samej placówce(15.08.1966 – 31.08.2001). Uczestniczyła bardzo aktywnie w życiu przedszkola oraz w wychowaniu kolejnych pokoleń. Przez wiele lat pełniła funkcję społecznego zastępcy dyrektora przedszkola.

  • Halina Ciszewska - w ciągu osiemnastu lat kierowania placówką kładła duży nacisk na podniesienie pracy przedszkola. W tym czasie 90% nauczycielek podniosło poziom wykształcenia. Organizowała i uczestniczyła w licznych formach doskonalenia zawodowego. Wdrażała nowoczesne metody i formy pracy z dzieckiem. Organizowała imprezy lokalne i środowiskowe.

 

JUBILEUSZ 70- LECIA ,,KASZTANKOWEGO PRZEDSZKOLA"

   8 maja 2018 roku dla przedszkolaków, ich rodzin oraz wszystkich pracowników przedszkola był dniem bogatym w wielkie wydarzenie. Była nim uroczystość obchodów Jubileuszu 70- lecia powstania naszego przedszkola. Uroczystość odbyła się w Domu Kultury „Chemik” , na którą przybyły władze naszego miasta oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu.

  Po powitaniu gości przez panią dyrektor Justynę Ilnicką wyświetlono film przedstawiający historią naszej placówki. Po nim odbyły się występy artystyczne dzieci z wszystkich grup, na których zaprezentowały one swoje umiejętności wokalno – taneczne. Występy wszystkich przedszkolaków przyjęte były z wielkim zachwytem, a czasem i niedowierzaniem poczynaniom małych artystów. Wielkie wrażenie na gościach zrobiły też piękne stroje dzieci. Po występach dzieci zaproszeni goście mogli obejrzeć przedstawienie teatralne „Rzepka” w wykonaniu rodziców , którzy aktywnie włączyli się w obchody naszego jubileuszu.

  Na zakończenie przy chóralnym akompaniamencie „100 lat” i melodii wygranej przez dzieci na dzwonkach wjechał ogromny tort. Ostatnim punktem programu były gratulacje i podziękowania od przybyłych gości. Wszyscy do dziś miło wspominają ten niezwykły dla nich dzień.