ładowanie strony
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – DZIECI MŁODSZE (3-4 LATKI)

 

6.00 – 8.00

– schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci

8.00 – 8.30

– ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe w toalecie i łazience

8.30 – 9.00

- śniadanie , realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz zasad zdrowego odżywiania

9.00 – 9.15

- mycie zębów

9.15 – 9.45

– zajęcia kierowane z całą grupą - realizacja zadań edukacyjnych

9.45 – 10.15

– zabawy ruchowe, zabawy samorzutne, zabawy z językiem angielskim

10.15 – 11.15

– czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer lub do ogrodu przedszkolnego, poznawanie otoczenia społeczno – przyrodniczego, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe

11.15 – 11.30

– przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno - porządkowe

11.30 – 12.00

– obiad, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole

12.00 – 14.00

- odpoczynek dzieci – leżakowanie – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek

- nauka i doskonalenie ubierania i rozbierania się

14.00 – 14.30

- czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do podwieczorku

- podwieczorek

14.30 – 16.00

- dwie zabawy ruchowe, zabawy samodzielne przy niewielkim udziale nauczyciela,indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka, rozchodzenie się dzieci

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – DZIECI STARSZE ( 5-6 LATKI)

 

6.00 – 8.00

– schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci, indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka, praca indywidualna

8.00 – 8.30

– ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe w toalecie i łazience

8.30 – 9.00

– śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz zdrowego żywienia

9.00 – 9.15

- mycie zębów

9.15 – 10.15

– realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia kierowane z całą grupą , zabawy ruchowe

10.15 – 11.15

– wyjście na spacer lub do ogrodu przedszkolnego – nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych , zabawy ruchowe i swobodne, poznawanie środowiska społeczno – przyrodniczego, obserwacje przyrodnicze, prace społecznie użyteczne, zabawy z językiem angielskim

11.15 – 11.30

– przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe

11.30 – 12.00

– obiad, kulturalne zachowanie się przy stole, pełnienie dyżuru

12.00 – 13.00

– odpoczynek dzieci, słuchanie bajek i opowiadań, relaksacja przy muzyce, religia

13.00 – 14.00

– zabawy i aktywności dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

14.00 – 14.15

- czynności higieniczno – porządkowe, przygotowanie do podwieczorku

14.15 – 14.30

– podwieczorek – kultura spożywania posiłku

14.30 – 16.00

– zabawy ruchowe , ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, rozchodzenie się dzieci