ładowanie strony
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Projekty UE

Projekty UE

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w latach 2019-2021

1. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu – etap II” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Nr umowy: RPOP.09.01.03-16-0014/16-00

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

W ramach w/w projektu , w naszym przedszkolu realizowane są następujące działania:

  • zajęcia logopedyczne – dla dzieci z wadami wymowy, które mają na celu: usprawnianie narządu artykulacyjnego, poprawę mowy i wymowy dzieci, poszerzanie słownictwa z różnych dziedzin, wzbogacenie czynnego słownika dziecka;

  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, o nieharmonijnym rozwoju. Na zajęciach tych dzieci usprawniają zaburzone funkcje, które stanowią o powodzeniu i sukcesach szkolnych – sprawność manualną, analizę i syntezę wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo – ruchową, umiejętność skupienia uwagi, doprowadzanie pracy do końca i wiele innych;

  • gimnastyka korekcyjna – dla dzieci z wadami postawy i zaburzeniami rozwoju fizycznego i ruchowego. Ćwiczenia korekcyjne mają na celu: naukę utrzymywania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach i sytuacjach dnia codziennego, zwiększenie ruchomości w stawach, rozciąganie mięśni przykurczonych oraz skracanie i wzmacnianie rozciągniętych, rozwijanie cech motorycznych, wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu;

  • zajęcia „Gotowi na szkołę” z wykorzystaniem klocków LEGO – są to zabawy wpływające na wszechstronny rozwój dziecka. Rozwijają: dużą i małą motorykę oraz sprawność manualną, także chwyt pisarski, współpracę oko-ręka, wszystkie rodzaje percepcji, doświadczenia kinestetyczne, znajomość stosunków przestrzennych, cyfr i liczb. Ponadto uczą odczytywania schematów, planowania pracy, współpracy, kompromisów, a także rozwijają kompetencje językowe, wyobraźnię, ekspresję i kreatywność;

  • zajęcia "Matematyka wokół nas" prowadzone metodą F.Froebla – Dzieci kształtują umiejętności dodawania             i odejmowania, poznają nowe figury geometryczne, dodają i odejmują przedmioty ustalając ich liczbę, umiejętnie posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Zajęcia prowadzone są innowacyjną metodą Friedricha Froebla.