ładowanie strony
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Kasztankowe Przedszkole jest najstarszą tego typu placówką w mieście. Nasza nazwa wzięła się stąd, że w  ogrodzie przedszkolnym rosną stare, wielkie i piękne kasztanowce, które co roku obdarowują nas ogromną ilością swoich owoców. Nasze przedszkolaki cały rok dokonują obserwacji przyrodniczych i rejestrują zmiany w wyglądzie kasztanowców w poszczególnych porach roku.

 

Kadra pedagogiczna Kasztankowego Przedszkola to wysoko wykwalifikowane nauczycielki, systematycznie podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe. Dysponujemy specjalistami z zakresu: wczesnego wspomagania, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej. 

 

Nasza placówka charakteryzuje się bardzo dobrym wyposażeniem i wysokim poziomem estetyki. Oprócz sal zabaw, mamy profesjonalnie przygotowaną salę gimnastyczną, gabinety terapeutyczne, a także nowo powstałą salę do realizacji innowacji matematycznej „W Krainie Liczb”. Dysponujemy też pokojem plastycznym do zajęć z chętnymi i utalentowanymi w tym kierunku dziećmi. Posiadamy również duży ogród z placem zabaw, który sprzyja rozwojowi aktywności ruchowej i badawczo – przyrodniczej.

 

 Współpracujemy z wieloma instytucjami, w tym, od wielu już lat, między innymi z: 

- Domem Dziennego Pobytu nr 5,

- Przedszkolem Słonecznik w Krnovie, 

- Publicznym Przedszkolem w Dziergowicach,

- Miejską Biblioteką, 

- Osiedlowym Domem Kultury Komes,

- Szkołami Podstawowymi nr 5 i 11 ,

- Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,

- Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i innymi.

 

Nasze przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

Posiadamy własny kalendarz imprez i wydarzeń:

- kolorowe dni w przedszkolu – zielony dzień chłopca 

- pasowanie na przedszkolaka

- święto Edukacji Narodowej

- święto pluszowego Misia – dzień brązowy

- święto pieczonego ziemniaka 

- mikołajki – dzień czerwony

- jasełka

- bal karnawałowy

- biesiada z babcią i dziadkiem

- święto dziewczynek

- powitanie wiosny – dzień żółty

- wielkanocne szukanie zajączka

- święto rodziny – festyn środowiskowy

- dzień dziecka 

- pożegnanie przedszkola

- zielona noc i dyskoteka piżamowa.

 

Dziecko powinno poznawać świat polisensorycznie – jak największą liczbą zmysłów. Chodzi o to, by oglądało, słuchało, wąchało, smakowało, manipulowało poznawanym obiektem. Służą temu, stosowane u nas metody i formy pracy, które  są różnorodne i zapewniają wychowankom atrakcyjny , twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to:

- odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak,

- Naturalna Nauka Języka,                  

- twórcze metody aktywności ruchowej :Orffa, Labana, Kniessów,

- metoda nauczania matematyki wg prof.  E.Gruszczyk – Kolczyńskiej,

- Świat Liczb Willego,

- metoda W. Froebla

- pedagogika zabawy KLANZA 

- aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss,

- metoda Orffa,

- muzykoterapia,

- techniki relaksacyjne -bajkoterapia,

- metody aktywizujące, problemowe,

- techniki twórczego myślenia.

 

Ponadto opracowujemy i realizujemy szereg programów autorskich, innowacji pedagogicznych, projektów edukacyjnych i projektów unijnych. Bierzemy udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach, konkursach i olimpiadach. Nasza kadra jest wsparciem dla rodziców – dostarczamy wiedzy pedagogicznej i z zakresu innych dziedzin,  pomagamy rozwiązywać problemy wychowawcze – służymy naszym czasem, wiedzą i zaangażowaniem.

 

,,Kasztankowe przedszkole” swoją działalność opiera na koncepcji pedagogicznej Friedricha  Froebla. Froebel zakładał, że pierwsze doświadczenia edukacyjne dziecka mają wpływ na jego późniejszy rozwój i osiągnięcia. Koncepcja pedagogiki Froeblowskiej  oparta jest na podstawowej  formie aktywności dziecięcej czyli zabawie, poprzez którą dziecko uczy się i poznaje świat.  Najważniejszą rolą dorosłego jest stwarzanie dziecku dogodnych warunków do poznawania otaczającego świata Pozwala ona na stworzenie niezwykle kreatywnej i inspirującej przestrzeni edukacyjnej  dla dzieci. Taką właśnie nową  przestrzeń  edukacyjną dla dzieci stworzono w Kasztankowym przedszkolu. 

Zgodnie z założeniami koncepcji F.Froebla zajęcia kierowane z dziećmi  odbywają się w naszym przedszkolu w  dwóch formach: Spotkania w kole oraz Pracy w grupach zabawowo – zadaniowych.  Każda sala w   ,,Kasztankowym przedszkolu” ma   zorganizowane  cztery kąciki do pracy w grupach : kącik darów, kącik twórczy, kącik badawczy i kącik gospodarczy.  Kąciki  te wyposażone  są  w różnorodne materiały i akcesoria zachęcające dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności. Innowacyjna organizacja pracy w  małych grupach daje możliwość nabywania niezbędnych umiejętności życiowych w sposób twórczy i atrakcyjny dla dziecka, a także wzajemnej wymiany spostrzeżeń i wiedzy.  Koncepcja F. Froebla oparta jest na pracy z materiałami, których dostarcza przyroda -  dary natury, oraz z przedmiotami, jakimi są zabawki celowo stworzone przez dorosłego dla dziecka. Są to tak zwane Dary Froebla, czyli materiały które mają postać wełnianych piłeczek, oraz zestawów drewnianych   klocków w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, a także mozaiki, patyczki, pierścienie, i punkty. Służą dzieciom do zabawy percepcyjno-manipulacyjnych, badawczych oraz umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki. Wymienionym aktywnością towarzyszy śpiew, ruch oraz słuchanie literatury. Dary można wykorzystywać do ćwiczeń umysłowych i twórczych .  Realizując zajęcia z wykorzystaniem darów freblowskich rozwijamy szereg umiejętności u dzieci, takich jak: sprawność manualna, wyobraźnia przestrzenna, myślenie twórcze, kompetencje pamięciowe, aktywność werbalna, pojęcia matematyczne (figury geometryczne, zbiory, liczby naturalne), procesy  poznawcze:  zdolności,  porównywania,  porządkowania,  przyporządkowywania, abstrahowania i uogólniania.  Obecnie każda sala przedszkolna w Kasztankowym przedszkolu  wyposażona jest w kilka kompletów darów freblowskich. W celu podniesienia swoich kompetencji dotyczących ww metody pracy z dziećmi nauczycielki Kasztankowego przedszkola systematycznie uczestniczą w warsztatach i szkoleniach.

 Koncepcja pedagogiczna Friedricha Froebla mimo, iż pozbawiona jest współczesnych mediów pozwala na stworzenie niezwykle kreatywnej i inspirującej przestrzeni edukacyjnej zarówno dla dzieci, jak i nauczycieli dlatego też jej realizacja będzie kontynuowana w kolejnych latach  w naszej placówce .