ładowanie strony
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Koronawirus

Koronawirus

 

 

POWRÓT DO PRZEDSZKOLA OD 08.03.2021 ROKU 

Od dnia 8.03.2021r zmieniają się zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Rodzic/ opiekun prawny wchodzi tylko do I części  korytarza placówki, odbija kartę ATMS Kids i przekazuje dziecko woźnej dyżurującej. Odbierając dziecko rodzic wywołuje je przez domofon wewnętrzny, odbija kartę i  czeka na przekazanie dziecka przez woźną dyżurującą.W placówce obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób trzecich. 

W korytarzu może przebywać jednocześnie 6 rodziców/prawnych opiekunów z dzieckiem z zachowaniem reżimu sanitarnego ( odległość między rodzicami/prawnymi opiekunami 1,5 m)